رفوگری فرش در محل

برای اولین بار کارگاه رفوگری دکترفرش تهران مجهز به افراد با سابقه و مجرب در زمینه رفوگری و خدمات فرش آماده سرویس دهی و اعزام

سوختگی فرش

مرمت سوختگی فرش و راههای مرمت سوختگی فرش نیز یکی از عیوبی می باشد که به جهت قابلیت اشتعال سریع مواد مورد استفاده در فرش

error: Content is protected !!
تماس سریع