قالیشویی فرش دستباف

کلیه قالیهای دستباف در کارگاه خدماتی دکتر فرش به وسیله دست و توسط استاد شور با تجربه شستشو میشود بهترین شستشوی فرش دستباف و مناسب ترین قیمت فقط در دکتر فرش

شستشوی قالی دستبافت

این مرکز حدود ۲۰سال در زمینه خدمات فرش سابقه و تجربه مفیدی را داراست و طی سالیان متوالی و همگام با تکنولوژی به آسیبی کمتر

error: Content is protected !!
تماس سریع