قالیشویی فرش دستباف

کلیه قالیهای دستباف در کارگاه خدماتی دکتر فرش به وسیله دست و توسط استاد شور با تجربه شستشو میشود بهترین شستشوی فرش دستباف و مناسب ترین قیمت فقط در دکتر فرش

error: Content is protected !!
تماس سریع