Categories
بیدزدگی فرش نمونه کارها

رفع بیدزدگی فرش سنندج

Estimated read time 0 min read

بازسازی و رفع بیدزدگی فرش سنندج قدیمی و اعلا که از روی فرش دچار بیدزدگی شده بود مرمت انواع بیدخوردگی فرش های دستبافت و اعلا […]