Categories
پوسیدگی فرش نمونه کارها

مرمت پوسیدگی و شیرازه قالیچه تمام ابریشم

Estimated read time 0 min read

رفو و بازسازی پوسیدگی حاشیه قالیچه تمام ابریشم قم بازسازی این قالیچه در حدود ۳ روز زمان برده و کیفیت نهایی فوق العاده زیبا و […]