Categories
پوسیدگی فرش

مرمت پوسیدگی فرش

Estimated read time 1 min read

مرمت پوسیدگی فرش همه چیز درباره پوسیدگی و مرمت پوسیدگی فرشچگونه از پوسیدگی فرش جلوگیری کنیممایعات و رطوبتنم و رطوبت همیشه دشمن اصلی فرش بوده […]

Categories
ریشه فرش

ریشه بافی فرش

Estimated read time 0 min read

مرمت ریشه فرش ریشه فرش چیست و دلیل مرمت ریشه فرش چیست ریشه فرش به چله های اصلی (تار) فرشهای دستبافت که اول بر روی […]

Categories
پوسیدگی فرش نمونه کارها

مرمت پوسیدگی و شیرازه قالیچه تمام ابریشم

Estimated read time 0 min read

رفو و بازسازی پوسیدگی حاشیه قالیچه تمام ابریشم قم بازسازی این قالیچه در حدود ۳ روز زمان برده و کیفیت نهایی فوق العاده زیبا و […]

Categories
پوسیدگی فرش نمونه کارها

ترمیم سوراخ و پارگی فرش تبریز

Estimated read time 0 min read

مرمت و بازسازی پوسیدگی و سوراخ فرش تبریز با بهترین کیفیت ممکن مرمت و بازسازی فرش دستبافت ۱۲ متری تبریز هریس قدیمی به بهترین متریال […]

Categories
پوسیدگی فرش نمونه کارها

مرمت پارگی فرش کاشان

Estimated read time 0 min read

مرمت پارگی فرش دستبافت کاشان که دچار پوسیدگی و پارگی بصورت خطی شده بود با بهترین کیفیت و غیر قابل تشخیص از رو و پشت […]

Categories
ریشه فرش نمونه کارها

ریشه بافی قالیچه ابریشم

Estimated read time 0 min read

ریشه بافی و بازسازی ریشه قالیچه چله ابریشم اصفهان با بهترین کیفیت و با نخ ابریشم صد در صد طبیعی و دقیقا نخ با ضخامت […]

Categories
بیدزدگی فرش نمونه کارها

رفع بیدزدگی فرش سنندج

Estimated read time 0 min read

بازسازی و رفع بیدزدگی فرش سنندج قدیمی و اعلا که از روی فرش دچار بیدزدگی شده بود مرمت انواع بیدخوردگی فرش های دستبافت و اعلا […]