Categories
بیدزدگی فرش

مرمت بید زدگی فرش

Estimated read time 1 min read

بید خوردگی فرش بید چیست؟و دلیل بید خوردگی فرش یکی از بدترین آسیب ها برای فرشهای دستبافت بید خوردگی میباشد و مرمت بید خوردگی فرش […]

Categories
بیدزدگی فرش نمونه کارها

رفع بیدزدگی فرش سنندج

Estimated read time 0 min read

بازسازی و رفع بیدزدگی فرش سنندج قدیمی و اعلا که از روی فرش دچار بیدزدگی شده بود مرمت انواع بیدخوردگی فرش های دستبافت و اعلا […]