Categories
پوسیدگی فرش نمونه کارها

ترمیم سوراخ و پارگی فرش تبریز

Estimated read time 0 min read

مرمت و بازسازی پوسیدگی و سوراخ فرش تبریز با بهترین کیفیت ممکن مرمت و بازسازی فرش دستبافت ۱۲ متری تبریز هریس قدیمی به بهترین متریال […]

Categories
ریشه فرش نمونه کارها

ترمیم ریشه فرش ترکمن

Estimated read time 0 min read

مرمت ریشه قالچه ترکمن و بازسازی مجدد ریشه قالیچه با نخ همجنس و بافت دقیقا شبیه با ریشه فابریکی فرش

Categories
سوختگی فرش نمونه کارها

مرمت سوختگی فرش

Estimated read time 0 min read

ترمیم سوختگی فرش ماشینی زمینه کرم و تراکم بالا با بهترین کیفیت