بررسی آسیب بید زدگی فرش

خور یا بید بطوریکه از نامش هم پیداست آفتی در فرش است که این حشره موجب آن بوده و پشمهای فرش را مورد حمله قرار می دهد

این حشره ابتدا از پشت فرش و در اندازه های کوچک و چنانچه جلوگیری نشود در اندازه های بزرگ و از رو ، پشمهای فرش را خورده و تخم گذاری می کند

در این عکس شما می توانید فرشی را ببینید که موریانه پشمهای آنرا خورده و باعث این ایراد در فرش شده

حشره قالی خور

دلیل بید زدگی

دلایل موریانه زدگی فرش به دلایل زیر می باشد
۱– عدم تهویه مناسب در محل
۲– عدم استفاده از فرش 

بطوریکه می دانید فرشی که استفده می شود و به اصطلاح پا می خورد خیلی به ندرت موریانه خور می شود و اگر فرش مورد استفاده قرار نگیرد و پنجره های محل نیز بسته باشد

بویژه اگر محل دارای دمای بالا باشد می تواند بستر مناسبی برای این ایراد باشد

۳– وجود تخم این حشره نیز می تواند به این ایراد منجر شود

دیده شده که در فرش موریانه دیده شده و فرش را تمیز کرده و مورد استفاده قرار داده اند

غافل از اینکه فرشی که مورد حمله موریانه قرار گیرد با تمیز کردن رفع نخواهد شد زیرا این حشره بلافاصله مبادرت به تخم ریزی روی فرش می کند 

و فقط چاره آن دوا شور کردن آن است


۳– در کارگاههای بافت فرش نیز این مورد کاملا مورد مشاهده می باشد

بطوریکه فرش در حال بافت بویژه فرشهای بزرگ ماهها روی دستگاه هستند

و موریانه می تواند در چوب و همچنین در قسمتهای دیرکهای افقی دستگاه نفوذ کرده و فرش را مورد حمله قرار دهد

برای جلوگیری از این مورد در درون دستگاه بافت فرش نفتالین قرار می دهند که البته مورد تائید اینجانب نیست

زیرا به کرات دیده ام که در مواقع پائین کشیدن تارهای بافته شده فرش روی دستگاه گلوله های فرش زیر دیرکهای دستگاه غلطیده و پس از محکم شدن پیچهای دستگاه گلوله های نفتالین له شده و به فرش صدمه زده اند


می توان برگهای توتون و تنباکو را مورد استفاده قرار داد


البته برخی شرکتهای اروپایی که تولیدات دارویی ضد آفات نباتی تولید می کنند نوعی ورقه های ضد موریانه نیز تولید می کنند

که دوستان می توانند علاوه بر اینکه در کارگاههای تولید استفاده کنند می توانند در منزل و برای تشک و لحاف های پشمی نیز استفاده کنند


البته باید بگویم من در ایران از این نوع ورقه ها ندیده ام و خود من نیز آنرا در یکی از مسافرت هایم از خارج ایران خریده بودم
البته شاید هم باشد ولی من ندیده ام

ادامه آموزش

تخصصی ترین خدمات فرش در تهران
error: Content is protected !!
تماس سریع