بررسی آسیب اختلاف رنگ(رگه)

داشتن اختلاف رنگ( رگه )

تعریف اصطلاح رگه دار شدن فرش:


زمانی که در قسمت زمینه ی فرش های دستباف، رنگ نخ بهصورت ردیف های افقی، به مقدار کمی پررنگ تر یا کمرنگ تر از رنگ اصلی زمینه شود،

در اصطلاح به آن رگه دار شدن فرش می گویند.
علت آن عدم دقت در انتخاب یکنواخت نخ خامه* و یا عدم رنگرزی صحیح می باشد.

نکته ی قابل توجه این است که این حالت، در فرش های روستایی و عشایری، نه تنها عیب محسوب نمی شود بلکه حسن به حساب می آید

و مورد پسند مشتریان فرش (خصوصا خارجی) است

. و برخی تولید کنندگان به عمد فرش های با نقش عشایری و روستایی را به این سبک تولید می کنند تا بیشتر مورد پسند مشتریان واقع شود.


اما در فرش های شهری این اتفاق عیبی بزرگ محسوب می شود که به سادگی قابل جبران نیست.


.
*خامه: به نخی که پرز فرش را تشکیل می دهد خامه گفته می شود


دلایل ایجاد اختلاف رنگ


۱– عدم خرید پشم رنگ شده برای بافت فرش که این مورد سبب شده مصالح فرش زودتر از موعد تمام شده

و خرید بعدی مسلما با رنگ ابتدایی فرق کرده و باعث وجود رگه می گردد


۲– این ایراد ممکن است در رنگرزی نیز اتفاق افتد 


بطوریکه دوستان، بویژه متخصصین محترم رنگرزی در گروه می دانند پشمی که در خم اول رنگرزی رنگ خورده و بیرون می آید

بایستی برای خم دوم دوباره رنگ و مواد تثبیت کننده به مقدار کافی به آن اضافه گردد

که گاها دیده می شود که بر اثر اشتباهات چه عدم تعادل در اضافه کردن رنگ و چه تثبیت کننده می تواند باعث بروز رگه گردد


۳– ریختن مواد شیمیایی نیز می تواند باعث ایجاد رگه در فرش گردد


موادی مانند انواع اسیدها نفتالین و غیره می تواند باعث این نقیصه گردد

 
۴– افتاب هم می تواند باعث ایجاد رگه در فرش شود و آن قسمت از فرش که در جلوی آفتاب باشد می تواند رنگ پریده تر گردد


۵– و در نهایت این نقیصه می تواند در قالیشویی نیز اتفاق افتد


بدین ترتیب که با بکار بستن اشتباه در مواد شیمیایی شستشوی فرش و تاثیر گذاردن در برخی نقاز فرش می تواند منجر به رگه گردد


استفاده از افراد کارکشته در هر یک از این موارد می تواند از بروز رگه جلوگیری کند

ادامه آموزش

error: Content is protected !!
تماس سریع