بررسی آسیب اختلافات اندازه در دوسر فرش

اختلاف اندازه

و می پردازیم به مبحث شماره سه که گفتگو در مورد آسیب اختلافات اندازه ای در پهنا و درازای فرش بوده و به  چگونگی بروز آن می پردازد

می توانید در فرش به وفور این ایراد را ببینید


بطور مثال در یک فرش ۱/۵ & 2 
از یک سر آن تا میان فرش در درازا باید یک متر و از وسط تا آن یکی سر فرش باید یک متر باشد

که گاها مشاهده می شود این اندازه های درست نبوده و با هم فرق می کند 


می تواند کوتاهتر و درازتر باشد 
و یا کم و زیادتر باشد
حتی می تواند نباشد ولی در اجزای فرش تفاوت باشد 

بطور مثال در یک سمت حاشیه کوتاهتر و لچک درازتر و در سمت دیگر حاشیه درازتر و لچک کوتاهتر باشد


این ایراد می تواند در پهنای نیز اتفاق بیفتد

 
بدین معنا که در فرش به اندازه فوق یک سر پهنای فرش باید یک ونیم و سر دیگر یک و نیم باشد

که گاها دیده می شود اندازه در پهنا بیشتر و یا کمتر از حد انتظار است که به این تفاوت اختلاف اندازه در پهنا و یا سره بر وزن مزه می گویند

دلایل ایجاد این ایراد


۱–بافنده ناکارآمد


که می تواند در زمان بافت شانه را آهسته و یا محکم و یا نامتناوب زده و سبب کوتاهتر و یا درازتر شدن فرش شود


بطوریکه دوستان بافنده می دانند بایستی در زمان بافت تارهای سر آخر فرش را عریض تر مورد نظر بگیریم

تا در حین زمان بافت که پودهای فرش باعث جمع شدن فرش می شوند باعث ایجاد سره نگردد

که بافندگان غیر ماهر با عدم لحاظ این مورد می توانند باعث سره دار شدن فرش گردند


عدم اندازه گذاری در تعداد رج شماری در فرش نیز می تواند باعث گردد تا حساب اندازه فرش از دست بافنده خارج گردد


همچنین عدم استفاده از چوب طراز در ابتدای فرش می تواند باعث کژی سر فرش گردد


همچنین بافنده ناکارآمد با قادر نبودن به تنظیم مقدار سفتی و شلی پود کلفت می تواند باعث سره در فرش گردد

مصالح فرش

۲– استفاده از پود و پشم و ابریشم کلفت تر و یا نازک تر از حد استاندارد رج مورد نظر در فرش که می تواند موجب کوتاهی و یا درازی فرش گردد

۳– استفاده از پود دارای پلی استر و مواد پلاستیکی که می تواند باعث ایجاد سره و موج در فرش گردد

۴– استفاده از دستگاه نامناسب


گاها دیده می شود که دستگاه از چوب مرطوب ساخته شده

و وقتی دستگاه در حین بافت خشک شده و جمع می گردد و باعث ایجاد اختلاف در اندازه بویژه اندازه ضرب در در فرش می گردد

۵– خرید ناکافی مصالح نیز می تواند در اختلاف اندازه نقش بازی کند


بطوریکه پیش از پایان بافت مصالح آن تمام شده

و در خرید بعدی با عدم دقت با کلفت تر و یا نازکتر شدن پود کلفت و پشم باعث ایجاد اختلاف اندازه در درازای فرش گردد

۶– و حتی جالب است بدانید که دمای متغیر کارگاه نیز می تواند در این بین نقش داشته باشد

ادامه آموزش

تخصصی ترین خدمات فرش در تهران
error: Content is protected !!
تماس سریع