روز: آوریل 17, 2014

بید زدگی فرش

بید زدگی فرش و اینکه بید چیست؟ بید چیست؟ حشرهٔ بید پروانهٔ کوچکی است با نام علمی tincola biseliella به رنگ زرد که...

سوختگی فرش

مرمت سوختگی فرش و راههای مرمت سوختگی فرش نیز یکی از عیوبی می باشد که به جهت قابلیت اشتعال سریع...

ریشه بافی فرش

ریشه فرش چیست؟ مرمت ریشه فرش ماشینی و دستباف ریشه قالی به دو سر قسمت عرض فرش که به صورت...

کارشناسی فرش

گروه دکتر فرش یا همکاری با اساتید مجرب و کارشناسان حرفه ای فرش در تهران آماده ارائه مشاوره در تمامی...

تماس سریع
error: Content is protected !!